58.3. Projecte d’intervenció integral de la Montserratina

Viladecans
Categoria: 7. Barris

Rehabilitació d'habitatges, polítiques socials i remodelació de la plaça Constitució: eixos del Pla de barris de la Montserratina.

L’objectiu del projecte és construir el nou barri de la Montserratina creant mecanismes d’atracció de les famílies joves, en equilibri amb la potència històrica associativa i reivindicativa dels veïns i veïnes de tota la vida.

Aquesta visió ha de pivotar sobre els objectius de millorar i modernitzar les condicions de l’espai per aconseguir un barri de més qualitat, d’una banda, i d’altra banda, de treballar, amb un fort component d’aprenentatge, en la renovació del marc de relació i col·laboració entre l’Administració pública i el veïnat, afavorint el relleu generacional i capitalitzant la força de l’acció comunitària i el moviment associatiu passat.

És per això que el lema triat per al pla, a mode de subtítol del nom oficial del projecte, és “Mimant l’esperit jove del barri”.

Durant el 2010 s'ha iniciat l'execució de les actuacions:

  • Participació i reflexió - acció del pla.
  • Coordinació i gestió de l'oficina del pla.
  • Adequació de l'oficina del pla.

I la planificació de les actuacions: rehabilitació de les instal·lacions comunes dels edificis, telecentre i foment de la lectura i cultura, educació ambiental, promoció d'espais de millor mobilitat. equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà, igualtat i equitat de gènere, activem la gent gran, dinamització comunitària i civisme. programa jove, oferta cultural i esportiva al parc de Can Ginestar i dinamització comercial.

Per al 2011 es preveu iniciar la planificació de les actuacions: implantació de sistemes d'ecoeficiència en habitatges, equipaments de la plaça Constitució, acostar noves tecnologies als edificis, instal·lació de Wi-Fi al parc de Can Ginestar i programa de suport als emprenedors.

Dades identificatives:

• Pressupost: 9.518.281,25 €
• Superfície: 21,9 ha, comprèn el nucli antic de la Montserratina
• Altres inversions a la zona: 33.377.935,32 €
• Termini d'execució: 5 anualitats; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014-2018
• Actuacions previstes: 8 àmbits i 28 actuacions

Persones responsables i càrrecs:

José Antonio Molina Flores, gerent de la SPM Viladecans Renovació Urbana.

Fitxa actualitzada 03/05/2012
En el cas que desitgi ampliar la informació d’aquest projecte, li agrairíem que s’adreci directament al responsable de projecte. Trobarà la informació en la pàgina web que consta en aquesta fitxa.