38. Blau@Ictínea

Barcelona
Categoria: 4. Infraestructures i equipaments d'impacte urbà

Blau@Ictínea és un projecte que pretén transformar l'àmbit entre la muntanya de Montjuïc, la ronda Litoral i el port a l'àrea del Morrot.

 

Blau@Ictínia és un projecte que està en una fase inicial de desenvolupament i que pretén transformar l'àmbit entre la muntanya de Montjuïc, la ronda Litoral i el port a la zona del Morrot, amb l'objectiu d'oferir nous espais d'activitat, de lleure i d'habitatge per tal que esdevinguin la porta d'entrada a la ciutat des del mar.

 

El port de Barcelona i les seves infraestructures han estat uns espais en contínua evolució i creixement des dels seus inicis. Avui és un lloc amb un important desenvolupament i amb grans inversions, com ara el nou espai dedicat a l'àrea de contenidors. En aquest sentit, es considera que aquest projecte permetrà regenerar i renaturalitzar la seva àrea d'influència i impulsar nova economia per al port i la ciutat.

 

Adreça projecte:

http://www.bcnregional.com

Persones responsables i càrrecs:

Antoni Vives i Tomàs, tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.

Fitxa actualitzada 15/06/2012
En el cas que desitgi ampliar la informació d’aquest projecte, li agrairíem que s’adreci directament al responsable de projecte. Trobarà la informació en la pàgina web que consta en aquesta fitxa.